Turbat

Block "111" not found

Turbat POSTAL CODE information
 Area Name Postal code GPO Name State Name
ASIABAD 92610 Turbat GPO Balochistan
BALICHA 90350 Turbat GPO Balochistan
BULEDA 92800 Turbat GPO Balochistan
GAWADAR 91200 Turbat GPO Balochistan
JIWANI 91100 Turbat GPO Balochistan
KALATUK 92400 Turbat GPO Balochistan
KALWAN 89300 Turbat GPO Balochistan
KATAGARI 93200 Turbat GPO Balochistan
KUDDAN 92650 Turbat GPO Balochistan
MAND 92100 Turbat GPO Balochistan
NASIRABAD 92900 Turbat GPO Balochistan
ORMARA 91400 Turbat GPO Balochistan
PANJGUR 93000 Turbat GPO Balochistan
PASNI 91300 Turbat GPO Balochistan
PATAK 93100 Turbat GPO Balochistan
SHAHI TUMP 92500 Turbat GPO Balochistan
SOLO BULEDA 92810 Turbat GPO Balochistan
TUMP 92300 Turbat GPO Balochistan
TURBAT G.P.O. 92600 Turbat GPO Balochistan

Comments

comments